News

×

Error message

Notice: Undefined index: placeholder in mailchimp_signup_subscribe_form() (line 333 of /home/irgenfes/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_signup/mailchimp_signup.module).

A World Bank and Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) project recently brought together a wide range of stakeholders to discuss solutions for the most pressing issues in health and education, including increased outbreaks of communicable diseases and limited access to education services, facing people living in three Ulaanbaatar districts.

Swiss Agency for Development and Cooperation and the World Bank believe that embedding social accountability in Mongolia’s public sector is an effective way to improve governance and public resource management.

published in Today, daily newspaper on April 20, 2016.

The Mainstreaming Social Accountably in Mongolia (MASAM) project funded jointly by Swiss Agency for Development and Cooperation and the World Bank, will be implemented in Selenge aimag. An aimag multi-stakeholder working group discussed about the project implementation in their aimag. They have selected DEMO as their main NGO partner on social accountability.

Uvs aimag has been selected as one of the ten aimags where the Mainstreaming Social Accountably in Mongolia (MASAM) project will be implemented. The project aims to mainstream social accountability in health and education services in Mongolia. It is funded jointly by Swiss Agency for Development and Cooperation and the World Bank.

Interview with D.Delgerbayar, a head of the state administration department, the governor office of Khovd aimag on a social accountability project to be implemented in this aimag.

Глоб Интернэшнл төв 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр Монгол-Японы төвийн 204 тоот танхимд "Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага" төслийн семинар зохион байгуулав. Семинарыг АНУ-ын Ил тод байдлын төлөө түншлэл (PTF)-ийн зөвлөх Елунид Швейтзер удирдаж, төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх нийгмийн эгэх хариуцлагын 3 арга хэрэгслийн сургагч багшаар бэлтгэгдэх 24 хүн оролцлоо. Семинар дараах үзэл баримтлалын талаар нэгдсэн ойлголттой болох, “Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийн зорилго, зорилтуудад тэдгээрийг хэрхэн хэрэглэх талаар зорилготой байв.

Швейцарийн хөгжлийн агентлаги, Дэлхийн банктай хамтран “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийг Дорнод, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Ховд, Хэнтий зэрэг 10 аймаг, 3 дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр боллоо. Төслийг хэрэгжүүлэхэд аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үндэсний ТББ болох аймгийн ЛЭОС, Ардчиллын боловсрол төв (DEMO), орон нутгийн төрийн ТББ-ууд хамтран оролцоно.