Увс аймагт хэрэгжиж буй Нийгмийн эгэх хариуцлагын төсөл

Project name: 
Хариуцлагатай итгэлцэл үнэмшилд суурилсан бүтээлч харилцаа, чадавхи бүхий нийгмийн эгэх хариуцлагын эерэг орчин, иргэдийн оролцоотой хяналтын механизмыг бүрдүүлэх
Project aimag: 
Target area: 
 • Эрүүл мэндийн газрын ажилтнууд,
 • Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн ажилтнууд,
 • Нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлэгч иргэдийн төлөөлөл,
 • Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал (ИТХ),
 • Аймгийн Засаг дарга ба ЗДТГ (Эрүүл мэндийн газар, Нийгмийн бодлогын хэлтэс),
 • Үндэсний түншлэгч байгууллага, (төслийн баг, зөвлөхүүд)
 • Худалдан авах ажиллагааны түншлэл ТББ
 • Орон нутаг дахь иргэдийн төлөөлөл, иргэний нийгмийн байгууллагууд,
 • Орон нутаг дахь Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн төлөөлөл зэрэг байгууллагууд хамрагдана.
Introduction about project: 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаа буюу түүний төлөвлөлт, тендер шалгаруулалт, гэрээний хэрэгжилтэнд иргэдийн оролцоот хөндлөнгийн хяналт тавих,

Түүнчлэн худалдан авсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, хүртээмж, үр ашигтай байдалд иргэд, хоёрдугаар шатлалын эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн ажилтнууд бүхий олон нийтийн оролцоотой судалгаа-хяналтын механизмын загвар бий болгон турших төсөл

Шийдэл: 

Орон нутгийн олон талт оролцогч талууд, холбогдох харилцах хаяг :

 1. Өсвөр үе Ирээдүй ТББ-ын захирал В.Төөрүүл, (976) 9653-8001, v_tooruul@yahoo.com 
 2. УВС аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга С.Амараа, (976) 9444-5032, amraa.samand@yahoo.com 
Supporting NGO: 

Оффис 1B U.A. Байр
Юнэско-гийн гудамж, 30B
Сүхбаатар дүүрэг 1-р Хороо Улаанбаатар 14230.
www.transparency.mn www.publicwatch.mn
Э.Мөнхжаргал , munkhjargal@transparency.mn