Булаг шанд гол мөрний эхийг хамгаалах сан

ТББ-ын хаяг: 

Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээлэл Технологийн Үндэсний Парк 405 тоот
aoyunchimeg23@gmail.com
Ганболд овогтой Төмөрмөнх Сэтгэл зүйч-нийгмийн ажилтан, офисс менежер
Утас: 88773240 nogoonhugjil_2020@yahoo.com

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

Усны ундрагыг нэмэгдүүлэх, гол усыг хамгаалах зорилгоор 2008 онд байгуулагдсан

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Байгаль орчны тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэнд олон нийтийн хяналт тавих, экологийн сургалт зохион байгуулах, нөхөн сэргээх төсөл, зөвлөмж аргачлал боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Эрхэм зорилго:

Гол мөрний сав газарт оршин сууж буй иргэд, малчдын оролцоотой усны нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, бүлгүүдийн хэрэгжүүлэх төслүүдэд хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэртэй болгоход туслан төсөл арга хэмжээнд үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Гол зорилтот бүлэг:

Малчдын бүлэг

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

  • Физикч, экологич А.Оюунчимэг
  • Арьс ширний технологи инженер Д. Буян
  • Хөдөө аж ахуйн техникийн инженер И.Бодий
  • Сэтгүүлч, сэтгэл судлаач-нийгмийн ажилтан Г. Төмөрмөнх
  • Ургамал судлаач, биологийн ухааны доктор Д.Чанцалдулам