Ил тод байдал сан

ТББ-ын хаяг: 

Гүйцэтгэх захирал Д.Цэрэнжав
Утас: 99163657, И-мэйл: tseren2005@yahoo.com
Ажилтан Б.Бямбасүрэн
Утас: 88100882, И-мэйл: budvaabyambaa@yahoo.com
Цахим сайт: www.iltod.mn, www.ilzasag.mn

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

2006 онд үүсгэн байгуулах хурлаа хийж 2007 онд Улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээ авснаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

“Ил тод байдал сан” ТББ нь төрийн болон орон нутгийн төр захиргааны байгууллагууд, бас уул уурхай, хэвлэл мэдээлэл зэрэг зарим онцлох салбарын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдалд хяналт тавьж мониторинг судалгаа хийж дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулан ажилладаг, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

Эрхэм зорилго:

“Ил тод нээлттэй төрийн төлөө”

Гол зорилтот бүлэг:

 • Төрийн захиргааны болон орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагын удирдах ажилтан, албан тушаалтнууд
 • Иргэний нийгмийн байгууллагууд
 • Идэвхтэй иргэд

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

Байгууллагын дээд удирдлага:

Удирдах зөвлөл (5 хүнтэй):

 1. Д.Батмөнх, хуульч, өмгөөлөгч (Удирдах зөвлөлийн дарга)
 2. З.Алтанхуяг, МҮХАҮТ-ын ажилтан
 3. З.Батболд, Эдийн засагч
 4. Б.Болд, “Бизнес таймс” сонины эрхлэгч
 5. Б.Байгальмаа, эдийн засагч

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

 • Д.Цэрэнжав
 • Б.Бямбасүрэн
 • Ц.Отгонсүрэн