Иргэн болон төрийн үр дүнтэй харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд хэрхэн илүү хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ хүргэх вэ?

×

Error message

Notice: Undefined index: placeholder in mailchimp_signup_subscribe_form() (line 333 of /home/irgenfes/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_signup/mailchimp_signup.module).
1 post / 0 new
ganbat
Иргэн болон төрийн үр дүнтэй харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд хэрхэн илүү хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ хүргэх вэ?