Засаглал, нээлттэй байдал, нийгмийн эгэх хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд