Монголын Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний Холбоо

ТББ-ын хаяг: 

Улаанбаатар хот, ХУД 2-р хороо Гутал ХХК-ийн байр 03 тоот
Email: mawu.mtih@yahoo.com
chuluundolgor@gmail.com
www.facebook.com/MNAWU/
Холбоо барих утас: 89982929/75952929
Баянхонгор аймгийн Тэргэнцэртэй Иргэдийн Холбоо: Мөнхсаруул 89901014
Архангай аймгийн Тэргэнцэртэй Иргэдийн Холбоо: М. Мэндсайхан 96610738
Өвөрхангай аймгийн Тэргэнцэртэй Иргэдийн Холбоо: Ш. Самдан 99048630
Хөвсгөл аймгийн Тэргэнцэртэй Иргэдийн Холбоо:
ДарханУул амйгийн Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо: З. Зоригоохүү 99791896

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

Анх 14 тэргэнцэртэй иргэний үүсэл санаачлагаар 2005 онд Тэргэнцэртэй иргэдийг дэмжих холбоо нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж байсан. Тухайн үед харааны бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй иргэд өөрсдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллага байгуулж амжилттай ажиллаж байгааг хараад бид ч гэсэн өөрсдийнхөө эрхийн төлөө хамтдаа тэмцэх ёстой гэж шийдсэн

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Манай байгууллага 2007 онд Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо болон нэрээ өөрчилж, залуучууд УЗГ-ээр орж эхэлж ажиллаж байсан бол 2011 онд үйл ажиллагаа тэлж үндэсний хэмжээнд ажиллах нь зүйтэй гэсэн бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр гарсан тул Монголын Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний Холбоо болон өргөжсөн . Холбооны удирдах дээд байгууллага нь 4 жил тутамд хуралдах бүх гишүүдийн хурал бөгөөд бүх гишүүдийн хурлаас холбооны УЗГ-дийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгодог. Мөн бүх гишүүдийн хурлаас хяналтын зөвлөлийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгодог. Хяналтын зөвлөл нь удирдах зөвлөлийн үйл ажиллаанд хяналт тавьдаг. Удирдах зөвлөлөөс ажлын албадуудыг томилон үйл ажиллагааны төлөвлөлт хэрэгжилтийг хянаж ажилладаг.

Эрхэм зорилго: Тэгш оролцоот хүртээмжтэй нийгэм

Гол зорилтот бүлэг:

Нийгмийн эмзэг бүлэг /үүнд: хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүд, өрх толгойлсон эцэг, эхүүд, ажилгүй залуучууд/

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

Дээд удирдлага: Бүх гишүүдийн хурал

Б.Чулуундолгор - Тэргүүн
Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд:
УЗГ-үүдийн 50% -нь ажлын албадуудад хувиарлагдан ажилладаг. Мөн мэргэжлийн нийгмийн ажилтан, санхүүгийн ажилтантай. Сайн дурын дэмжигч, туслагч гишүүд ажилладаг.