МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ

ТББ-ын хаяг: 

Хаяг: Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, Пума 56/2-5
Имэйл: manager@monfemnet.orginfo@monfemnet.org
Вэб хуудас: www.monfemnet.org
Утас: 7011-0355

Ерөнхий зохицуулагч Д.Энхжаргал (coordinator@monfemnet.org)
Хөтөлбөрийн менежер А.Саранцэцэг (manager@monfemnet.org)

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь Монголын эмэгтэйчvvдийн төрийн бус байгууллагуудын V чуулганы шийдвэрээр 2000 онд байгуулагдсан. Үйл ажиллагаагаа илүү өргөн хүрээтэй, үр дүнтэй болгох зорилгоор цар хүрээгээ тэлсэнтэй холбогдуулж, 2007 оны чуулганаар дүрэмдээ нэмэлт өөрчлөлт оруулж, эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, нийгмийн шударга ёсны төлөө ажиллах болсон.

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь хүний эрхийг хангах, жендэрийн шударга ёс, ардчиллын хэм хэмжээг төлөвшүүлэх зорилготой, 21 гишүүн байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн, нам бус, ашгийн бус, төрийн бус байгууллага.

Эрхэм зорилго:

Нийгмийн бүх хүрээг хамарсан, олон нийтийн өргөн оролцоотой, ардчилсан, нээлттэй, зоримог, тууштай, жендэрийн тэгш эрх, шударга ёсны төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хүч болох

Гол зорилтот бүлэг:

Жендэр, нас, шашин шүтлэг, угсаа гарал, газарзүйн байршил, бэлгийн баримжаа, нийгмийн статус, арьсны өнгө зэргээс үл хамааран хүн бүрийн төлөө

Байгууллагын дээд удирдлага:

  • Бүх гишүүдийн хурал
  • Удирдах зөвлөл (7 хүний бүрэлдэхүүнтэй)
  • Дүрмийн хороо

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

  • Ерөнхий зохицуулагч Д.Энхжаргал
  • Хөтөлбөрийн менежер А.Саранцэцэг
  • Хөтөлбөр /Гадаад харилцааны ажилтан Ш.Саранхөхөө
  • Хөтөлбөр/Захиргааны ажилтан Д.Должинсүрэн
  • Санхүү/Захиргааны ажилтан Т.Наранцэцэг