Мэдээллийн “ОРХОН 21-р ЗУУН” төв

ТББ-ын хаяг: 

Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан хот, Төрийн Банкны байр. 401 тоот
Шуудангийн хаяг: Дархан хот, Төв шуудан ш/х 246
orkhon106@gmail.com
Утас: 99372699
Төвийн эрхлэгч О.Хишигсүрэн

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

  • Дархан-Уул аймагт 1999.01.24-нд байгуулагдсан
  • Үүсгэн байгуулагч нь сэтгүүлч О.Хишигсүрэн, Ө.Рагчаасүрэн
  • Гэрчилгээний дугаар - 2534. РД – 1015214
  • Бүртгүүлсэн хугацаа – 2002.04.29
  • Мэдээллийн Төвийн бүрэлдүүнд ”ОРХОН” радио, ТВ & Радиогийн “Art Ger Entertainment’’ студи багтдаг.

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ:

  • Иргэдийн оролцоог дээшлүүлэхэд төрийн бус бүх байгууллагуудтай мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр хамтран ажилладаг.
  • Хөдөө орон нутгийн иргэд, олон нийтэд үнэн бодитой, тэнцвэртэй мэдээллийг, шуурхай хүргэх зорилгоор Монгол Улсын 21 аймгийн телевиз, радиогийн сүлжээг бий болгож мэдээллээ харилцан солилцдог.
  • Нийгмийн аль ч сэдвээр иргэд, хүүхэд, өсвөр үеийнхэний боловсролд зориулсан гэгээрэл, танин мэдэхүйн зориулалттай радио, телевизийн цуврал нэвтрүүлэг, жүжиг, реклам,шторик бүтээж олны хүртээл болгон, үзэгчид, сонсогчдын дунд хэлэлцүүлэг уулзалт, мэтгэлцээн зохион байгуулдаг.

Эрхэм зорилго:

Иргэдэд үнэн бодитой олон талын мэдээллийг шуурхай хүргэх

Гол зорилтот бүлэг:

Орон нутгийн иргэд, хүүхэд, өсвөр үеийнхэн

Байгууллагын дээд удирдлага: Удирдах зөвлөл
Гишүүд:
Б.Чанцал, Р.Хашбаатар,Ө.Рагчаасүрэн, С.Эрдэнэтуяа, Д.Ганхөлөг

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

О.Хишигсүрэн. С.Эрдэнэцэцэг, Ө.Рагчаасүрэн, Т.Маргад, Р.Жавхлантөгс