Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний Ховд салбар

ТББ-ын хаяг: 

Д.Тогтуунбаяр Утас 8811 9283 D.Togtuunbayar@yahoo.com
С.Батэрдэнэ Утас 9527 6967
Н.Эрдэнэзаяа Утас 93333933

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

Ховд дахь салбар нь 1997 онд байгуулагдсан орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд ИНБ-ын зүгээс дуу хоолойгоо хүргэж, аливаа асуудлыг шийдвэрлэх, төрийн байгууллагаас шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдэд мэдээлэл хүргэх гол чиг үүрэгтэй, гишүүнчлэлгүй, ашгийн бус аливаа нам эвслээс хараат бус төрийн бус байгууллага юм. Дотоод нөөц боломжийн хувьд дөрвөн орон тооны ажилчинтай нягтлан бодогч, сургагч багш,мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан ажилтан нартай бөгөөд техник хэрэгсэлээр бүрэн хангагдсан .

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

20 жилийн түүхтэй, сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, түрээсийн байранд байдаг.

Эрхэм зорилго:

Орон нутагт 3 талт түншлэлийг бэхжүүлж эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг бий болгох зорилготой

Гол зорилтот бүлэг:

(Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх) Иргэд олон нийт байна.

Байгууллагын дээд удирдлага: Д.Тогтуунбаяр 

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: С.Хүрэлцэцэг, Т.Сэндэнжав Н.Эрдэнэзаяа. С.Батэрдэнэ