Сайн дурынхны хөгжлийн төв

ТББ-ын хаяг: 

Улаанбаатар хот, БГД 2-р хороо, Гранд плаза-804 тоот
Email: vdcenter.ngo@gmail.com
www.facebook.com/Сайн-дурынхны-хөгжлийн-төв/
Холбоо барих утас: 99019645

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

2009 онд залуучуудын үүсгэл санаачлагаар байгуулагдсан. Байгууллага нь нийгмийн бүхий л салбарт сайн дурынхны оролцоо, хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх үндсэн зорилготой.

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Байгууллага нь 2009 онд байгууллагдсан хэдий ч үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулаагүй байсан Одоо 2016 оноос үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулан ажиллахаар зорилго тавин ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго:

Тэгш оролцоот хүртээмжтэй нийгэм

Гол зорилтот бүлэг:

Нийгмийн эмзэг бүлэг /үүнд: хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүд, өрх толгойлсон эцэг, эхүүд, ажилгүй залуучууд/

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

М.Бямбабат- Гүйцэтгэх захирал
Идэвхтэн, сайн дурын гишүүдтэй