Татварт Иргэний Хяналт ТББ

ТББ-ын хаяг: 

БГД 19-р хороо Голомт банкны 3-н давхар 305 тоот
Lees78958@yahoo.com Тэргүүн Ш.Сэд утас-99240207
Гүйцэтгэх захирал Д.Сарантуяа утас-93139385,
Менежер Л.Энхзул утас-99041756

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

2008 оны 10 дугаар сарын 07-нд улсын бүртгэлд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан.

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчийг мэдээллээр хангах, сургалт сурталчилгаа хийх
  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
  • Орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд төрийн албан тушаалтан ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид хэрэгжиж байгаа байдалд иргэний оролцоог бий болгох, төсвийн орлогыг бүрдүүлсэнээр орон нутгийн өмнө тулгарч буй тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, тогтвортой хөгжлийг бүрдүүлэн ажиллах

Эрхэм зорилго:

Хуулиар хүлээсэн үүргээ татварын алба, татвар төлөгч тэгш, шудрага биелүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх үйл явц, үр дүнг хянахад иргэдийн оролцоог бий болгох

Гол зорилтот бүлэг:

Хороодын Иргэдийн бүлгүүд, төрийн захиргааны шийдвэр гаргагчид

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

Байгууллагын дээд удирдлага: Удирдах зөвлөл

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

Тэргүүн Ш.Сэд Санхүү, хяналт шалгалтын байгууллагад олон жил ерөнхий нягтлан, хяналт шалгалтын байцаагч, Сангийн яаманд шинжээч, магадлагч Гүйцэтгэх захирал Д.Сарантуяа ахлах, үр дүнгийн нягтлан, хяналт шалгалтын байцаагч, татварын улсын байцаагч.
Төслийн судалгааны менежер А.Баярмаа нягтлан бодогч
Төслийн судалгааны менежер Л.Энхзул нягтлан бодогч
Хуулийн мэргэжилтэн Д.Оюунцэцэг хуулчийн ажил хийж байсан.