Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ

ТББ-ын хаяг: 

Сүлжээний зохицуулагч П.Цэвээн-99010297
Монголын Хүүхдийн ордон 02 тоот Утас -328926
tzeveen@yahoo.com

Хүүхдийн эрхийн сургалт судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн Б. Жавзанхүү . 99103678
Javzanhuu@yahoo.com

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

2007 онд төрийн бус 10 байгууллага хамтран сүлжээний хэлбэрээр нэгдэж ажиллахаар зохион байгуулагдсан . 2008 онд хуулийн этгээдээр бүртгүүлсэн.

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн хамгаалал шаардсан эрсдэлд өртсөн яаралтай тусламж үйлчилгээ шаардсан хүүхдүүдэд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн 17 байгууллага нэгдэж ажилладагаас гадна,нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхдийн эрх ноцтой зөрчигдөж байгаа асуудалд үндэсний хэмжээнд анхаарал хандуулах үүднээс стертагийн өмгөөлөл хийх,хяналт мониторингийн чиглэлээр үнэлгээ дүгнэлт гаргах,хүүхдийн байдалд судалгаа хийх зэрэг олон ажлуудыг хийж ирсэнээс гадна 2016 онд хүүхдийн эрх,хамгаалалын 2 хууль гаргаж батлуулахад тодорхой хувь нэмэр оруулж ажилласнаас гадна,бодлого,хөтөлбөр боловсруулхад онцгой байр суурь эзэлж оролцож байдаг нь нийгэмд танигдсан байр сууриа зөв эзэлсэн сүлжээ гэж баттай хэлж чадах боломж нөхцөл бүрдсэн.

Эрхэм зорилго:

Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог орон нутаг, үндэсний хэмжээнд хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

Гол зорилтот бүлэг:

Эрсдэлд нөхцөлд байгаа хүүхэд тэдний хамгаалагдах эрх, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдэд хариу үйлчилгээ үзүүлэх, нөхөн сэргээх

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

Байгууллагын дээд удирдлага: Сүлжээний удирдах зөвлөл

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

Зохицуулагч байгууллагаа 2-3 жилийн хугацаагаар ээлжлэн сонгогдож ажилладаг.