Эмэгтэй Удирдагч сан

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

Эмэгтэй Удирдагч сан нь 2000 онд эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр анх байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн бус байгууллага.

Байгууллагын тухай товч хураангуй :  ЭУСан 

Эрхэм зорилго: Эмэгтэй Удирдагч Сан нь Эмэгтэй Удирдагч Сан ньжендэрийн тэгш байдлыг хангахад эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг хөгжүүлж, нийгмийн бүх салбар болоод төрийн бүх шатны байгууллагад хүчирхэг, эрх мэдэлжсэн, манлайлагч эмэгтэйчүүдийг бэлтгэх, сургах, чадваржихад хувь нэмрээ оруулна. Эмэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог хангаж, сайн засаглалд манлайлалыг сайжруулж, жендэрийн үзэл баримтлал, мэдрэмжтэй хууль эрх зүй, бодлого хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хүний нөөц, чадавх, боломжийг бүрдүүлэн, жендэрийн тэгш байдлын тухай ойлголтыг олон нийтийн амьдрал, гэр бүл, төрийн бодлого, нийгмийн асуудалд тусгахад нөлөөлж, ядуурлыг бууруулж, хүчирхийллийг таслан зогсооход хувь нэмрээ оруулна.

Гол зорилтот бүлэг:

охид, эмэгтэйчүүд

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

УЗ-ийн гишүүд:

  1. С.Оюун, УИХ-ын гишүүн
  2. Д.Энхцэцэг, “Маргад Оньс” ХХК-ны захирал
  3. Б.Тэгшбаяр, Хуульч, судлаач
  4. Ч.Энхзаяа, Олон улсын эдийн засгийн зөвлөх
  5. Э.Сонинтогос, СУИС-ийн ерөнхий захирал
  6. Б.Түвшинжаргал, Сангийн яамны мэргэжилтэн

Гүйцэтгэх алба

М.Болормаа, тэргүүн

T. Үүрцайх, гүйцэтгэх захирал

С.Пүрэвжаргал, хөтөлбөрийн зохицуулагч

Э.Амина, захиргааны туслах ажилтан

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: