Үнэнхатамж ТББ

ТББ-ын хаяг: 

Гүйцэтгэх захирал Ж.Сайнзаяа 99193498
Цахим шуудан: sainzayajd@yahoo.com

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

2011.08.08-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан хууль зүйн нийгэмлэг

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш тогтмол чанартай, идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн.

Эрхэм зорилго:

Хууль ёс, шударга байдлыг ямагт эрхэмлэн хууль зүйн шинжлэх ухаан, практикт үлэмж хувь нэмэр оруулдаг хууль зүйн тэргүүлэгч нийгэмлэг байх эрхэм зорилготой

Гол зорилтот бүлэг:

Эрх зүйн туслалцаа шаардлагатай иргэн ба ААН

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба : 

Байгууллагын дээд удирдлага: Удирдах зөвлөл-3 хүн.

  • Тэргүүн-Оюунбадам хуульч, хууль зүйн доктор, Шихихутуг ХЗДС багш /10 гаруй жил багшилж буй/
  • Улсболд эрх зүйч
  • Батбаяр эрх зүйч, шүүхийн нарийн бичиг

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

Гүйцэтгэх захирал- Ж.Сайнзаяа эдийн засгийн ухааны магистр