Мэдээ, мэдээлэл

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банкны “МУ-д нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Дорнод аймагт “Эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх” төсөл хэрэгжиж байгаа бөгөөд төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ болон аймгийн өрхийн эмнэлгүүдийн эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний хүртээмжид Иргэдийн онооны карт (ИОК)-ын аргачлалаар үнэлгээ хийсэн.

Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгээр хэрэгжиж буй "Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг ТББ-ын зөвлөмж туслалцаатайгаар "Олон нийтийн оролцоот сургууль" төслийг Ховд аймгийн 10 сургуульд 2016 оны 11 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжүүлж, сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн бүтээлч оролцоог сайжруулах загварыг бий болгох зорилт дэвшүүлсэн.

Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг (ШХА) болон Дэлхийн банк (ДБ)-ны хамтарсан санхүүжилтээр 2015-2019 онд хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг Бэхжүүлэх төслийн хүрээнд “Нийгмийн Эгэх Хариуцлага”-ын туршилтын сургалт 2017 оны 6 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Сургалтад оролцох хүсэлтэй ТББ-ууд өөрсдийн төлөөлөллийн хүсэлтээ aenkhtur@worldbank.org имэйл хаягаар дараах асуултуудад хариу бэлдэж 2017 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр 18.00 цагаас өмнө илгээхийг хүсье. Үүнд:

“Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1,2,8-р багт хэрэгжиж байгаа “Зорилтот бүлгийн иргэдийн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх” дэд төслийн багаас өнөөдөр БОЭТөвийн сургалтын танхимд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын удирдах ажилтан, эмч, сувилагч, асрагч нарыг оролцуулан Иргэдийн онооны аргын 3 дахь бүрэлдэхүүн хэсэг болох “Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өөрсдийн үнэлгээ”-г хийлгэв. Уг үнэлгээний ажилд аймгийн Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ, Ягаан цээнэ ӨЭМТ, Мянган жаргалан ӨЭМТ-ийн 100 гаруй ажилтан, ажиллагсад хамрагдав.

“Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд “Зорилтот бүлгийн иргэдийн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх” төсөл Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1,2,8-р багуудад 2017 оны  4 -р сарын 1-ны өдрөөс эхлэн  хэрэгжиж байна.

Сүүлийн жилүүдэд эцэг эхчүүдийн дийлэнх нь хүүхдээ сур­гууль, багшид даатган, амьдралын төлөө зүтгэдэг хандлага ихэсч, хүүхдэд тавих эцэг эхийн анхаарал халамж нь эд материалын шинж­тэй болж, хүүхдийнхээ зүрх сэтгэл рүү орж, юу бодож, юу мөрөөд­дөгийг таамаглах төдий байгаа нь багш сурган хүмүүжүү­лэгч бидний сэтгэлийг зовоох болсон билээ.

Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын ЗДТГ-ын дарга, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сургуулийн захирал,сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, багш, эцэг эхийн төлөөлөл, төслийн танилцуулгыг төрийн байгууллага, эцэг эхийн төлөөлөл бүхий 50 хүнд зохион байгуулав. Yүний үр дүнд сайн дурын багуудыг байгуулан, сургуулийн орчин, үйл ажиллагаанд чанарын үнэлгээ хийснээр сургуулийн үйл ажиллагааг сайжруу­лахад эцэг эхийн сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлага тавигдав. Хамгийн түрүүнд хөдөөгийн малчдын сайн дурын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажил зохиодог болов.

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын сургууль нь эцэг эхийн хандив, дэмжлэгээр 2014-2015 оны хичээлийн жилд 3,1 сая төгрөг, 2015-2016 оны хичээлийн жилд 2 сая, 2016-2017 оны хичээ­лийн жилд 6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, сургалтын орчинг сайжруулан, хуучин спорт заалыг урлаг заал болгон тохижууллаа. Мөн эцэг эх, олон нийтийн оролцоотойгоор сургалтын чанарт хөнд­лөнгийн үнэлгээ хийж, төрөл бүрийн ажил зохион байгуулж хэвшсэн.

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын сургууль нь эдүгээ 27 багш, 24 ажилтан, 450 гаруй сурал­цагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж байна. Тус сур­гуульд суралцагчдын 350 нь малчдын хүүхэд. Бидний хувьд малчин эцэг эхчүүдтэйгээ харилцан ойлголцох, тэдэнд боловсролын хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх, тэдний санаа бодол, дуу хоолойг сонсох,  асуудлаа хамтран шийдвэрлэх, хамтын ажиллагаагаа сайжруулахыг  чухалчилдаг.

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймаг, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгтэй хамтран “Олон нийтийн оролцоот сургууль” дэд төслийг 10 ЕБС-даа хэрэгжүүлж байна. Дэд төслийн хүрээнд орон нутгийн төр, төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд баг болж дэд төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, хамтран ажиллах, тогтвортой байдлыг хангах, боломжийг эрэлхийлж, олон нийтэд мэдээлэл түгээх чиглэлүүдээр хамтран ажиллаж байна.