Мэдээ, мэдээлэл

Хүндэт та бүхэндээ дуулгах сайхан мэдээ байна. Иргэний нийгмийн төлөөллийн хүсэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан бид ХАРИЛЦАН СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙН сургалтыг иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийн хүрээнд 05 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар бэлтгэж байна. Энэхүү семинарын хүрээнд нийгмийн эгэх хариуцлага, сайн засаглалыг дэмжсэн сайн туршлагыг баримтжуулах, харилцан суралцах арга зүйг ашиглан цаашид төв, орон нутгийн байгууллагууд бие биенээсээ суралцах боломжийг нээх зорилготой болно.

“Нийгмийн эгэх хариуцлага”

тэтгэлэгт богино сургалтын урилга

 

Дэлхийн банкны захиалгаар “Нийгмийн эгэх хариуцлага” сэдэвт тэтгэлэгт богино хугацааны сургалтыг 2019 оны 04, 05 дугаар сард гурван удаа Удирдлагын Академид зохион байгуулах гэж байна. Уг сургалтын тэтгэлэгт сургалтын төлбөр, нийтийн тээвэр (автобус, галт тэрэг)-ийн зардал, өдрийн хоол багтсан болно.

Сургалтын үндсэн зорилго нь:

Хүүхдийг Ивээх Сан нь “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг сайжруулах” төслийн 2-р үеийг хэрэгжүүлэгч болохынхоо хувьд төслийн бичиг баримт, логфрэйм болон төсөв зэргийг сайжруулах зорилгоор дэд төслүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн бид төслийн гол бичиг баримтууд болох гэрээ, Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ,  Байгаль орчин нийгмийн хариуцлагын хүрээ зэргийг боловсруулсан бөгөөд ТББ-тай гэрээ хийхэд шаардлагатай бусад бэлтгэл ажлуудыг хийсэн билээ. Дэлхийн Банк нь Хүүхдийг Ивээх Сантай 2019 оны 2 сарын 28-нд гэрээ байгуулсан болно.

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг болон Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” (НЭХБ) төслийн 2-р үеийн дэд төслүүд нь 2019 онд Монгол улсын 10 аймагт болон Улаанбаатар хотын 3 дүүрэгт хэрэгжих юм.  Тус төсөл нь эрүүл мэнд, боловсролын салбарын үүрэг гүйцэтгэгчдэд хяналт тавих, төрөөс хариуцлага нэхэх иргэний нийгмийн байгууллагын чадавхийг сайжруулж,  төрийн байгууллагын шийдвэр гаргах болон гүйцэтгэлийг үнэлэхэд иргэдийн оролцоог хангах зорилготой юм.

 

2018.11.04

 Эх үүсвэр: http://unuudur.mn/article/109374

Ulaanbaatar, Mongolia (June 12, 2018) - More than 140 representatives from the education departments of Ulaanbaatar city districts, as well as directors and principals of secondary schools, gathered on June 11, 2018 to discuss the findings of an evaluation of policies for secondary education, such as school environment, extra-curriculum activities of students, and prevention of noncommunicable diseases caused by unhealthy lifestyles.

Улаанбаатар, Монгол Улс (2018 оны 6-р сарын 12-ны өдөр) - Нийслэлийн Боловсролын газар болон 9 дүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын 140 гаруй төлөөлөл өчигдөр Хангарьд ордонд цуглан сургуулийн орчин, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа болон амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах зэрэг ерөнхий боловсролын сургуулийг тойрсон чухал асуудлуудын талаар хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний дүгнэлт, сайжруулах зөвлөмжүүдийг хэлэлцлээ.

Орон нутгийн ИНБ-уудын дунд “ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН МАНЛАЙЛАЛ, АСУУДЛЫН ШИЙДЛИЙГ ХАМТДАА” сэдвээр ээлжит цахим семинарыг 2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн Банкны хамтарсан санхүүжилттай “МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” төслийг Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран 2015-2019 онд 10 аймаг (Ховд, Увс, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод), нийслэлийн 3 дүүрэгт (Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй) төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байна.