Мэдээ, мэдээлэл

 

2018.11.04

 Эх үүсвэр: http://unuudur.mn/article/109374

Ulaanbaatar, Mongolia (June 12, 2018) - More than 140 representatives from the education departments of Ulaanbaatar city districts, as well as directors and principals of secondary schools, gathered on June 11, 2018 to discuss the findings of an evaluation of policies for secondary education, such as school environment, extra-curriculum activities of students, and prevention of noncommunicable diseases caused by unhealthy lifestyles.

Улаанбаатар, Монгол Улс (2018 оны 6-р сарын 12-ны өдөр) - Нийслэлийн Боловсролын газар болон 9 дүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын 140 гаруй төлөөлөл өчигдөр Хангарьд ордонд цуглан сургуулийн орчин, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа болон амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах зэрэг ерөнхий боловсролын сургуулийг тойрсон чухал асуудлуудын талаар хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний дүгнэлт, сайжруулах зөвлөмжүүдийг хэлэлцлээ.

Орон нутгийн ИНБ-уудын дунд “ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН МАНЛАЙЛАЛ, АСУУДЛЫН ШИЙДЛИЙГ ХАМТДАА” сэдвээр ээлжит цахим семинарыг 2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн Банкны хамтарсан санхүүжилттай “МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” төслийг Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран 2015-2019 онд 10 аймаг (Ховд, Увс, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод), нийслэлийн 3 дүүрэгт (Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй) төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан "Иргэдийн оролцоо II" төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн ИНБ-уудын зөвлөлөөс орон нутагт хэрэгжүүлсэн “Дорнод аймгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах” дэд төслийн эхний шатны үр дүнтэй танилцах "Иргэдийн оролцоо II" төслийн баг, Чойбалсан сумын 15 сургагч багшийн хамт 2018 оны 05-р сарын 13, 14-ны өдрүүдэд  аймгийн төвд хүрэлцэн ирж төслийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дэлхийн Банкны Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газраас Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төвийн болон орон нутгийн нийтийн номын сангууд болон сонгосон их дээд сургуулийн номын санд нийт 1200 орчим хамгийн сүүлийн үед гаргасан гарын авлага, ном товхимол, судалгааны тайланг өнөөдөр хандивлан эрдэмтэн судлаач, оюутнууд, олон нийтийн хүртээл болголоо.

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилттай “МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” төслийг Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран 2015-2019 онд 10 аймаг (Ховд, Увс, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод), нийслэлийн 3 дүүрэгт (Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй) төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байна.

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилттай “МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” төслийг Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран 2015-2019 онд 10 аймаг (Ховд, Увс, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод), нийслэлийн 3 дүүрэгт (Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй) төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байна.