Мэдээ, мэдээлэл

Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг (ШХА) болон Дэлхийн банк (ДБ)-ны хамтарсан санхүүжилтээр 2015-2019 онд хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг Бэхжүүлэх төслийн хүрээнд “Нийгмийн Эгэх Хариуцлага”-ын туршилтын сургалт 2017 оны 6 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Сургалтад оролцох хүсэлтэй ТББ-ууд өөрсдийн төлөөлөллийн хүсэлтээ aenkhtur@worldbank.org имэйл хаягаар дараах асуултуудад хариу бэлдэж 2017 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр 18.00 цагаас өмнө илгээхийг хүсье. Үүнд:

“Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1,2,8-р багт хэрэгжиж байгаа “Зорилтот бүлгийн иргэдийн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх” дэд төслийн багаас өнөөдөр БОЭТөвийн сургалтын танхимд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын удирдах ажилтан, эмч, сувилагч, асрагч нарыг оролцуулан Иргэдийн онооны аргын 3 дахь бүрэлдэхүүн хэсэг болох “Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өөрсдийн үнэлгээ”-г хийлгэв. Уг үнэлгээний ажилд аймгийн Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ, Ягаан цээнэ ӨЭМТ, Мянган жаргалан ӨЭМТ-ийн 100 гаруй ажилтан, ажиллагсад хамрагдав.

“Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд “Зорилтот бүлгийн иргэдийн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх” төсөл Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1,2,8-р багуудад 2017 оны  4 -р сарын 1-ны өдрөөс эхлэн  хэрэгжиж байна.

Сүүлийн жилүүдэд эцэг эхчүүдийн дийлэнх нь хүүхдээ сур­гууль, багшид даатган, амьдралын төлөө зүтгэдэг хандлага ихэсч, хүүхдэд тавих эцэг эхийн анхаарал халамж нь эд материалын шинж­тэй болж, хүүхдийнхээ зүрх сэтгэл рүү орж, юу бодож, юу мөрөөд­дөгийг таамаглах төдий байгаа нь багш сурган хүмүүжүү­лэгч бидний сэтгэлийг зовоох болсон билээ.

Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын ЗДТГ-ын дарга, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сургуулийн захирал,сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, багш, эцэг эхийн төлөөлөл, төслийн танилцуулгыг төрийн байгууллага, эцэг эхийн төлөөлөл бүхий 50 хүнд зохион байгуулав. Yүний үр дүнд сайн дурын багуудыг байгуулан, сургуулийн орчин, үйл ажиллагаанд чанарын үнэлгээ хийснээр сургуулийн үйл ажиллагааг сайжруу­лахад эцэг эхийн сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлага тавигдав. Хамгийн түрүүнд хөдөөгийн малчдын сайн дурын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажил зохиодог болов.

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын сургууль нь эцэг эхийн хандив, дэмжлэгээр 2014-2015 оны хичээлийн жилд 3,1 сая төгрөг, 2015-2016 оны хичээлийн жилд 2 сая, 2016-2017 оны хичээ­лийн жилд 6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, сургалтын орчинг сайжруулан, хуучин спорт заалыг урлаг заал болгон тохижууллаа. Мөн эцэг эх, олон нийтийн оролцоотойгоор сургалтын чанарт хөнд­лөнгийн үнэлгээ хийж, төрөл бүрийн ажил зохион байгуулж хэвшсэн.

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын сургууль нь эдүгээ 27 багш, 24 ажилтан, 450 гаруй сурал­цагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж байна. Тус сур­гуульд суралцагчдын 350 нь малчдын хүүхэд. Бидний хувьд малчин эцэг эхчүүдтэйгээ харилцан ойлголцох, тэдэнд боловсролын хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх, тэдний санаа бодол, дуу хоолойг сонсох,  асуудлаа хамтран шийдвэрлэх, хамтын ажиллагаагаа сайжруулахыг  чухалчилдаг.

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймаг, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгтэй хамтран “Олон нийтийн оролцоот сургууль” дэд төслийг 10 ЕБС-даа хэрэгжүүлж байна. Дэд төслийн хүрээнд орон нутгийн төр, төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд баг болж дэд төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, хамтран ажиллах, тогтвортой байдлыг хангах, боломжийг эрэлхийлж, олон нийтэд мэдээлэл түгээх чиглэлүүдээр хамтран ажиллаж байна.

Сургуулийн аливаа үйлчилгээ, сургалтын чанарыг дээшлүү­лэхэд эцэг эх, олон нийтийн  оролцоо чухал хэдий ч амьдрал дээр сургууль эцэг эхчүүд, орон нутгийнхаа байгууллага, хамт олон, олон нийттэй түншлэн ажиллаж тэдний дэмжлэг, нөлөөг авах талаар ямар нэг санаачилга гаргадаггүй нь дэгс биш. Түүнчлэн сургууль өөрийн үйл ажиллагааг чанаржуулахад эцэг эх, олон нийтийн хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ үр дүнтэй, чухал гэдгийг сүүлийн үеийн гадаад дотоодын олон туршлага нотолж байна.   

Ховд аймгийн Чандмань сумын 12 жилийн сургууль “Олон нийтийн оролцоот сургууль” дэд төслийн хүрээнд сургуульдаа тулгамдаж буй ямар асуудал байгааг оновчтой, зөв тодорхойлохыг эрмэлзлээ. Үүний дагуу сургууль дээрээ бий болсон сайн дурын болон түншлэлийн бүлгүүдээс төлөөлөл болгон гурван ахмад настан, гурван ажилгүй иргэн, хоёр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нэг төрийн байгууллагын төлөөлөл, дөрвөн төрийн бус байгууллагыг төлөөлөл, гурван эцэг эх нийт 16 хүний төлөөлөлтэй бүлгийн ярилцлага өрнүүлж, сургуульдаа тулгамдаж асуудлыг илүү нарийвчлан илрүүлж, эрэмбэллээ.