Мэдээ, мэдээлэл

Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” нь төсөл Сэлэнгэ аймагт хэрэгжих болсон байна. Үүнтэй холбогдуулан тус төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж бодлогын удирдамжаар ханган ажиллах аймгийн ажлын хэсэг хуралдлаа. Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 07-р сарын 01-ний өдрийн тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулагдсан юм.