Мэдээ, мэдээлэл

Швейцарийн хөгжлийн агентлаги, Дэлхийн банктай хамтран “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийг Дорнод, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Ховд, Хэнтий зэрэг 10 аймаг, 3 дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр боллоо. Төслийг хэрэгжүүлэхэд аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үндэсний ТББ болох аймгийн ЛЭОС, Ардчиллын боловсрол төв (DEMO), орон нутгийн төрийн ТББ-ууд хамтран оролцоно.

Глоб Интернэшнл төв 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр Монгол-Японы төвийн 204 тоот танхимд "Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага" төслийн семинар зохион байгуулав. Семинарыг АНУ-ын Ил тод байдлын төлөө түншлэл (PTF)-ийн зөвлөх Елунид Швейтзер удирдаж, төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх нийгмийн эгэх хариуцлагын 3 арга хэрэгслийн сургагч багшаар бэлтгэгдэх 24 хүн оролцлоо. Семинар дараах үзэл баримтлалын талаар нэгдсэн ойлголттой болох, “Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” төслийн зорилго, зорилтуудад тэдгээрийг хэрхэн хэрэглэх талаар зорилготой байв.

Ховд аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Д.Дэлгэрбаяртай уулзаж шинэ хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа Нийгмийн эгэх хариуцлага төслийн талаар тодруулж ярилцлаа.

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилтээр Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарт “Нийгмийн эгэх хариуцлага” төсөл хэрэгжихээр болсон байна.

Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” нь төсөл Сэлэнгэ аймагт хэрэгжих болсон байна. Үүнтэй холбогдуулан тус төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж бодлогын удирдамжаар ханган ажиллах аймгийн ажлын хэсэг хуралдлаа. Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 07-р сарын 01-ний өдрийн тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулагдсан юм.