Сэлэнгэ аймагт хэрэгжиж буй Нийгмийн эгэх хариуцлагын төсөл

Төслийн нэр: 
Сүрьеэгийн тасгийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах
Хэрэгжиж буй аймаг, дүүрэг: 
Хамрах хүрээ: 

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн Сүрьеэгийн тасаг

Төслийн тухай товч танилцуулга:: 

Сэлэнгэ аймгийн 20 ТББ, нийтдээ 40 иргэн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн Сүрьеэгийн тасгийн үйлчилгээний хүртээмжийг Иргэдийн онооны картын аргачлалаар үнэлж нийгмийн хариуцлагын арга барилд суралцана. ИОК-ын үнэлгээний үр дүнд Сүрьеэгийн тасгийн үйлчилгээний хүртээмж дээшилж, 10 ор, 1 эрчимт эмчилгээний өрөө бүхий эмэнд дасалтай сүрьегийн тусдаа тасагтай болох шийдвэр гаргуулж тухайн тасагт ажиллах 1 эмч, 5 сувилагч, 5 ээлжийн асрагчийн төсвийг 2018 оны төсөвт тусгуулах болно. Энэ төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газар, аймгийн ЗДТГ болон орон нутгийн ИНБ-уудтай бүтээлч харилцаа үүсгэн хамтран ажиллах болно.

Орон нутгийн ТББ:
Сэлэнгэ аймгийн ИНБ-уудын холбоо
Сэлэнгэ, 1-р баг, Орхон, 2-р хэсэг, сумын ЗДТГ-3
Ж.Саранцэцэг, 99848649
j.saran955@yahoo.com

Төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зөвлөн ажиллаж байгаа түнш Төрийн бус байгууллага: 

Г.Ундрал, ДЕМО-ийн захирал
Утас: 99164419
И-мэйл: undral.gombodorj@gmail.com
Хаяг: СБД, Бага Тойруу 44-7, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 310560
И-мэйл: demo.mn2002@gmail.com
Вебсайт: www.demo.org.mn
Facebook: www.facebook.com/DemocracyEducationCenter