Дорнод аймагт хэрэгжиж буй Нийгмийн эгэх хариуцлагын төсөл

Төслийн нэр: 
Аймгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах
Хэрэгжиж буй аймаг, дүүрэг: 
Хамрах хүрээ: 

Хэрлэн сумын 1, 2, 8-р багийн эмзэг бүлгийн иргэд

Төслийн тухай товч танилцуулга:: 

Дорнод аймгийн 20 ТББ, нийтдээ 40 иргэн аймгийн төвийн 3 багийн 3,000 орчим эмзэг бүлгийн иргэний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг Иргэдийн онооны картын аргачлалаар үнэлж нийгмийн хариуцлагын арга барилд суралцана. ИОК-ын үнэлгээний үр дүн болон Үйлчилгээг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнд Хэрлэн сумын 1, 2, 8-р багийн эмзэг бүлгийн иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой болж иргэний баримт бичэгтэй болно. Энэ төслийн хүрээнд Дорнод аймаг дахь Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Хэрлэн сумын ӨЭМТөвүүд, Эрүүл мэндийн газар, аймгийн ЗДТГ, Хэрлэн сумын ЗДТГ болон орон нутгийн ИНБ-уудтай бүтээлч харилцаа үүсгэн хамтран ажиллах болно.

Орон нутгийн төрийн бус байгууллага:

Дорнод аймгийн ИНБ-уудын Зөвлөл
Дорнод, Хэрлэн сум, 7-р баг, Нарлаг 1-29
Д.Бүжин, 99286761, 99731337
leos_dornod@yahoo.com

Төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зөвлөн ажиллаж байгаа түнш Төрийн бус байгууллага: 

Г.Ундрал, ДЕМО-ийн захирал
Утас: 99164419
И-мэйл: undral.gombodorj@gmail.com
Хаяг: СБД, Бага Тойруу 44-7, Улаанбаатар, Монгол улс
Утас: 310560
И-мэйл: demo.mn2002@gmail.com
Вебсайт: www.demo.org.mn
Facebook: www.facebook.com/DemocracyEducationCenter