Нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачлагууд

×

Error message

Notice: Undefined index: placeholder in mailchimp_signup_subscribe_form() (line 333 of /home/irgenfes/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_signup/mailchimp_signup.module).

МУНЭХБ төслийн хүрээнд 10 аймаг болон УБ хотын 3 дүүрэгт Нийгмийн эгэх хариуцлагын дэд төслүүд хэрэгжиж байгаа. Эдгээр төслүүдийн талаарх мэдээллийг аймаг тус бүрээр доор хүлээн авна уу.

Говь-Алтай

Говьсүмбэр

Дорнод

Өвөрхангай

Сүхбаатар

Сэлэнгэ

Увс

Ховд

Хөвсгөл

Хэнтий