ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

Улаанбаатар, Монгол Улс (2018 оны 6-р сарын 12-ны өдөр) - Нийслэлийн Боловсролын газар болон 9 дүүргийн боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын 140 гаруй төлөөлөл өчигдөр Хангарьд ордонд цуглан сургуулийн орчин, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа болон амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах зэрэг ерөнхий боловсролын сургуулийг тойрсон чухал асуудлуудын талаар хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний дүгнэлт, сайжруулах зөвлөмжүүдийг хэлэлцлээ.