Өнөө ӨглөөЭрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулсан жишээ
Өнөө Өглөө | Боловсролын үйлчилгээг сайжруулсан жишээ
Олон нийтийн оролцоот сургуулийн олон талын өгөөж

 Эх үүсвэр: http://unuudur.mn/article/109374

Civil Society Organizations Present Findings of Education Policy Evaluations

Ulaanbaatar, Mongolia (June 12, 2018) - More than 140 representatives from the education departments of Ulaanbaatar city districts, as well as directors and principals of secondary schools, gathere

Шинэ мэдээ

"Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг Бэхжүүлэх нь" төслийн үйл явц

Хүүхдийг Ивээх Сан нь “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг сайжруулах” төслийн 2-р үеийг хэрэгжүүлэгч болохынхоо хувьд төслийн бичиг баримт, логфрэйм болон төсөв зэргийг сайжруулах зорилгоор дэд төслүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн бид төслийн гол бичиг баримтууд болох гэрээ, Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн чиг үүргийн хүрээ,  Байгаль орчин нийгмийн хариуцлагын хүрээ зэргийг боловсруулсан бөгөөд ТББ-тай гэрээ хийхэд шаардлагатай бусад бэлтгэл ажлуудыг хийсэн билээ. Дэлхийн Банк нь Хүүхдийг Ивээх Сантай 2019 оны 2 сарын 28-нд гэрээ байгуулсан болно.

"Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг Бэхжүүлэх нь" төслийн II Үе Шат эхэллээ

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг болон Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” (НЭХБ) төслийн 2-р үеийн дэд төслүүд нь 2019 онд Монгол улсын 10 аймагт болон Улаанбаатар хотын 3 дүүрэгт хэрэгжих юм.  Тус төсөл нь эрүүл мэнд, боловсролын салбарын үүрэг гүйцэтгэгчдэд хяналт тавих, төрөөс хариуцлага нэхэх иргэний нийгмийн байгууллагын чадавхийг сайжруулж,  төрийн байгууллагын шийдвэр гаргах болон гүйцэтгэлийг үнэлэхэд иргэдийн оролцоог хангах зорилготой юм.