Сайн засаглал, нээлттэй байдлын тухай видео
Нийгмийн эгэх хариуцлага эрүүл мэндийн үйлчилгээнд, Хөвсгөл аймаг
Нийгмийн эгэх хариуцлагыг Монголын нийгмийн харилцаанд төлөвшүүлэх нь

Монгол Улсын төрийн (олон нийтийн) үйлчилгээнд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бий болгох нь засаглалыг бэхжүүлэх, төсвийн хөрөнгө зарцуулалтыг сайжруулах үр дүнтэй арга гэж ШХА, Дэлхийн Банк үзэж байна. 

Марсела Розо: Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийг 10 аймаг, 3 дүүрэгт хэрэгжүүлж байна.

2016 оны 4 сарын 20, Өнөөдөр сонин 

Дэлхийн Банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан санхүүжилттай  “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” төслийг 2014 оны есдүгээр сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Шинэ мэдээ

Дэд төслийн хэрэгжилтэд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан

Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх (MУНЭХБ) төслийн хүрээнд хийгдсэн 10 аймгийн Дэд төслийн хэрэгжилтэд хийсэн Хөндлөнгийн үнэлгээний тайланг танилцуулахад бэлэн болсноо мэдэгдэхэд таатай байна. Та бүхний хэрэгцээнд ашиглагдах боломжтой тул сонирхон уншина уу.

Хамтран ажиллах хүсэлт

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон Дэлхийн Банкны хамтарсан дэмжлэгтэй Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг Бэхжүүлэх төслийн хүрээнд өнгөрсөн 2017 онд 10 аймагт эрүүл мэнд, боловсролын салбарт дэд төслүүд амжилттай хэрэгжүүллээ.

Төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа.

 “Нийгмийн Эгэх хариуцлагыг Бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд Дорнод аймагт  “Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах” чиглэлээр дэд төслийг амжилттай хэрэгжүүлж дууслаа. Төсөл хэрэгжсэнээр Хэрлэн сумын 1, 2, 8-р багуудын эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлж, орон нутгийн төрийн бус байгууллагууд болон иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг үнэлэх чадавх эзэмшүүлсэн.